Obezite ameliyatının süresi, hangi tip ameliyatın yapılacağına, hastanın vücut kitle indeksine (VKİ), sağlık durumuna ve ameliyatın karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir. Genellikle laparoskopik yöntemler kullanıldığı için, ameliyat süresi 1 ila 4 saat arasında değişebilir. Ancak, bazı durumlarda ameliyat süresi daha uzun olabilir. Ameliyat sonrası takip ve iyileşme süreci de hastanın sağlık durumuna ve ameliyatın türüne bağlı olarak değişebilir.